wtorek, 14 sierpnia 2018

Huragan Słoneczny - Jak może cofnąć życie na Ziemi do XIX wieku?Jakie niebezpieczeństwa może skrywać tego typu katastrofa dla życia dla Ziemi?


(Źródło grafiki - polskieradio.pl)
Miliardy ton naładowanych cząsteczek trafiają do atmosfery ziemskiej z prędkością dochodzącą do 10 mln km/h - a my mamy na reakcje nie wiele jak od kilkudziesięciu godzin do najwyżej jednego dnia. Erupcje magnetyczne są związane z jedenastoletnim cyklem aktywności Słońca, którego kolejne maksimum w sile (ostatnie miały miejsce w roku 2013 roku o dużej intensywności). Z zewnętrznych warstw Słońca szczególnie niebezpieczne są wyrzucane w kosmos chmury gazu. Prawdopodobieństwo według naukowców występowania burz w ciągu najbliższych lat wynosi około 10-12 %. W tej fazie aktywności ryzyko spustoszenia Ziemi przez ten huragan jest najwyższe.

Jaki wpływ miałby taki huragan na życie na Ziemi?

Tarcza ochronna - Duża część słonecznego deszczu jest odbijana przez ochronne pole magnetyczne Ziemi (kolor jasno-niebieski)

(Źródło grafiki - Kosmonauta.net)

Po pierwsze technologia XXI wieku jest bardzo wrażliwa na tego typu zagrożenia burz słonecznych, które mogłyby zaszkodzić Ziemi. Zalew miliardów elektronów huraganu słonecznego powodowałby indukcje prądu elektrycznego i wywoływałby na całym świecie zwarcia w instalacjach elektrycznych. Burze uszkodziły by satelity, powodując liczne awarie systemów komunikacyjnych oraz nawigacyjnych. Mogłoby dojść do wielu katastrof lotniczych i uszkodzeń systemów chłodzących w elektrowniach atomowych. Przedłużające się przerwy i problemy w dostarczaniu energii i braku zasilania pociągnęło,by za sobą dalszą reakcje łańcuchową, która po kilku dniach mogła by doprowadzić do problemów z dostarczaniem wody pitnej i produktów spożywczych. Taka dalsza reakcja w wyniku tych złych wydarzeń mogła by powoli cofać ludzkość o epokę a nawet dwie wstecz!

Jednak według szacunków NASA szansa na tak potężną burzę słoneczną nam nie grozi, gdyż szansa jest bardzo mała na nią w tak ogromnej skali.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz